Aros Kapital

Aros Kapital erbjuder sina företagskunder möjligheten att sälja sina fakturor och få betalt redan samma dag.

Aros Kapital grundades 2004 då det ökande behovet av snabba och flexibla finanstjänster ställde högre krav på framtidens finansbolag. Det behövdes fler finansbolag med större lyhördhet, flexibilitet och framförallt med punktlighet. Aros Kapital har ett levande intresse för kundens affärer och möjligheter. Här finns stor förståelse för affärs-relationen samtidigt som vårt uppdrag är att skydda dina fordringar.

Aros Kapital arbete präglas av kunskap, lyhördhet och vilja att anpassa åtgärder efter kundens behov. Med transparens, pålitlighet och tydlighet i all kommunikation och överenskommelser skapas förtroende och trygghet. En förutsättning för långsiktiga och goda relationer.

Hur sälja fakturan till Aros Kapital?
1. Ni tecknar ett avtal med oss
2. Ni skapar en faktura
3. Ni säljer fakturan till Aros Kapital elektroniskt med en knapptryckning
4. Aros Kapital tar emot fakturan
5. Aros Kapital betalar ut fakturabeloppet till er
6. Ni slipper vänta i 30-60 dagar på att fakturan blir betald

Aros Kapital är lösningen på likviditetsproblem. Vi köper fakturan och betalar ut pengarna redan samma dag!